woensdag 16 maart 2011

REAL LIFE

Citaat uit:
Gelukkig zijn kun je leren
Martin E.P. Seligman.

Kinderen moeten kunnen falen. Ze moeten zich bedroefd, angstig en boos kunnen voelen. Als we impulsief onze kinderen beschermen tegen mislukkingen, onthouden we hun van het leren van (....) vaardigheden. Als ze op een obstakel stuiten en we springen onmiddelijk in, om de klappen te verzachten en ze af te leiden met lofuitingen en vrolijkheid, maken we het moeilijker voor ze om beheersing te bereiken. Door het zich 'slecht' voelen zo veel mogelijk te verzachten wordt het voor een kind moeilijker om zich goed te voelen en flow te ervaren. Door gerechtige droefheid en angst te dempen, scheppen we kinderen die een grote kans op ongerechtvaardigde gepressie lopen. Door goedkope successen aan te moedigen, produceren we een generatie van erg dure mislukkingen.

Dit betekent zoveel als:
We kunnen niet alles voorkomen. Het is goed dat kinderen leren van het leven zelf. Soms gaat het zoals jij wil en soms kan dat niet. Dat is dan jammer, maar niet onoverkomelijk. Je kunt niet alles hebben. Zet je erover heen. Je kan het, Je bent sterk. Daarmee leer je kinderen omgaan met dagelijkse teleurstellingen en uitgestelde behoeftebevrediging en leer je ze om onafhankelijk te zijn van lof en prijzen, koekjes en snoepjes, kusjes en onzinnige pleisters. Je leert ze sterk te zijn, goed genoeg zoals ze zijn en geeft ze het vertrouwen; het komt wel goed. Soms werkt het om letterlijk wat meer afstand te nemen. Geniet ervan om te zien hoe je kind omgaat met de zaken die het leven het aanreikt.

ZO KAN HET OOK is een opvoedtraining die je helpt om op basis van gelijkwaardigheid met je kind(eren) om te gaan. Bemoedigend voor jou en je kind.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten